CCHR - nemzetközi szervezet - hazai és nemzetközi elismerések

 

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (Citizens Commission on Human Rights – CCHR) nemzetközi szervezetként 
számos hasonló gondolkodású egyénnel: orvosokkal, pedagógusokkal, ügyvédekkel, törvényhozókkal és másokkal működik együtt. Az alábbiakban néhány példát adunk közre azokból a nemzetközi elismerésekből, melyeket az emberi jogokért folytatott munkája során a CCHR kapott. 

Nemere István, író
NEMERE ISTVÁN 
író

Van egy szervezet a világon – Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért – amelynek szerepét és jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A mentális egészségügy nemzetközi figyelő szervezete egyike azon (még túl kevés) őrizőknek, akik ránk, egyszerű polgárokra vigyáznak. Akik ha tehetik, megakadályozzák, hogy gyermekeinket drogokkal tömjék azok, akiknek éppen az ellenkezője lenne a feladatuk.”

ERICA-IRENE DAES különleges referens jelentése az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Bizottsága számára, 1986:

A CCHR fő feladata az, hogy reformokat érjen el a mentális egészségügy területén, valamint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarált egyéni szabadságjogok megőrzése terén. A CCHR számos nagyszabású reformért felelős. Tevékenysége révén a CCHR világszerte legalább 30 [mára már több mint száz] olyan törvényjavaslat törvényerőre emelkedését hiúsította meg, melyek máskülönben a páciensek jogait még tovább korlátozták volna, vagy olyan hatalommal ruházták volna fel a pszichiátriát, melyet az kisebbségi csoportok és egyének ellen, az ő akaratuk ellenére használhatott volna fel.” 

EDO RONCHI szenátor Olaszország, 1994: 

Az elmegyógyintézetek, melyeket láttam [Olaszországban], olyanok, mint a koncentrációs táborok… nem függetleníthetjük a fát attól a gyümölcstől, amit terem, a rendszert pedig abból ítélhetjük meg, hogy milyen gyümölcsöt hoz. Az, amit a pszichiátriából láttam, nem enged más következtetésre jutnom… A CCHR összes jó embereivel együtt jó munkát végeztünk… [Mi] megmutattuk már az embereknek… hogy léteznek efféle rémségek, és hogy ezeknek véget kell vetni.”
 

PENNSYLVANIA ÁLLAM NYILATKOZATA LeAnna Washington képviselő indítványára, 2002:

Minthogy [a CCHR] annak érdekében tevékenykedik, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megfogalmazott egyéni szabadságjogokat érvényre juttassa és hogy a »kegyetlen, embertelen és lealacsonyító kezelésektől« az egyéneket megvédje… a Pennsylvania-i Képviselőház gratulál (a Nemzetközi CCHR-nak)… nemes, humanitárius tevékenységére sokáig emlékezünk, azt igen-igen nagyra tartjuk.” 

GRAY DAVIS Kalifornia állam kormányzója, 2002: 

A CCHR 33 éve dolgozik fáradhatatlanul annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassa a mentális egészségügy területén történő emberi jogi visszaélésekről. Fiataljaink védelmének szentelt munkáját a Bizottság [a CCHR] kimagasló erőfeszítéssel végzi… A CCHR-nak, folyamatos elkötelezettségéért, melyet a mentális egészségügy pácienseinek és a gyermekek emberi jogainak biztosítása érdekében tanúsít, Kalifornia állam nevében elismerésemet fejezem ki. Munkánkhoz komoly erőt merítünk a kivételes támogatásból, melyet a CCHR a rászorulóknak nyújt.” 

JAMES K. HAHN a kaliforniai Los Angeles polgármestere, 2002: 

Minthogy az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért [CCHR], melyet a Szcientológia Egyház alapított… az állampolgárok tájékoztatásában jelentős segítséget nyújt és így nyilvánosság elé kerülnek azok az esetek, melyek során a mentális egészségügy területén az emberi jogokat megsértik; továbbá, minthogy a CCHR már 33 éve szenteli tevékenységét a gyermekek védelmének, főként a mentális egészségügy területén felállított helytelen diagnózisok, valamint a káros drogok alkalmazását magában foglaló kezelések kapcsán, én… a [Los Angeles-i] lakosság nevében, 2002. február 16-a napját ezennel a CCHR hivatalos elismerésének napjává nyilvánítom, és köszönetet mondok azért a szerepért, melyet az a mentális egészségügy páciensei jogainak következetes védelméért folytat...” 

norman resnickNORMAN RESNICK, Ph.D. a gyógypedagógia nyugalmazott professzora, 1998: 

Talán az utolsó generáció vagyunk, mely drog- és gyógyszermentes tiszta látásmóddal, intellektussal és elkötelezettséggel rendelkezik ahhoz, hogy megvívja a napjainkban zajló spirituális háborút. A mi generációnk – éppen a mi lelkünk – ítéltetik majd meg azáltal, hogy gyermekeink jövőjéért mennyire küzdöttünk jól. Gyermekeink jövője attól az örökségtől függ, melyet mi hagyunk hátra. A CCHR révén képesek vagyunk összegyűjteni azokat a csapatokat, melyek eme harc megvívásához szükségeltetnek. Így hát arra biztatom Önöket, hogy maradjanak továbbra is harcosok.” 

DR. BEN NGUBANE Dél-Afrika Művészeti, Kulturális, Tudományos és Technológiai Minisztere, 2001: 

Gratulálok a CCHR-nak, hogy fölismerték a mentális betegekkel szemben elkövetett embertelenségeket, és fáradhatatlan kampányaik során azokat a világ tudomására hozták. Országunk és kormányunk együtt fog működni az olyan szervezetekkel, mint a CCHR, abbéli törekvésünkben, hogy megvédjük az összes állampolgárt attól a terrortól és elnyomástól, melyet Dél-Afrika polgárainak többsége megélt az apartheid idején. … Az igaz emberséget jellemző bátorság és elkötelezettség révén, az Önök küzdelme az apartheid pszichiátriai rendszere ellen, mely a feketebőrűek nyilvánvaló diszkriminációját valósította meg, dicséretes és példaértékű.” 

beverly eakmanBEVERLY EAKMAN az USA Országos Oktatási Konzorciumának társalapítója, 1999:

(A „Cloning of the American Mind” (Az amerikai elme klónozása) című bestseller szerzője) 
Az én személyes tapasztalatom az, hogy a CCHR az egyetlen olyan szervezet, amely kőkeményen föllép a pszichiátriai csalás és visszaélések ellen. Ők voltak az elsők, akik komoly mozgalmat indítottak ez ellen. E szervezet szakadatlanul kiáll az egyének azon alkotmányos joga mellett, mely a lelkiismereti szabadságot biztosítja. Fáradhatatlanul munkálkodnak azon, hogy megvédjék minden szülő jogát ahhoz, hogy a gyermekük oktatását és nevelését maguk irányíthassák. Üdvözletem a CCHR-nak hihetetlen kitartásáért.” 

JANICE HILL a skóciai „Overload Network” (Túlterheltség Hálózat) alapítója, 2000: 

(Olyan hálózat, mely a szülők számára jött létre, és a szülőket képzi a megbélyegző pszichiátriai diagnózisokkal, valamint a gyermekeknek adott pszichiátriai drogokkal kapcsolatban):
A CCHR józanul megfogalmazza, hogy mi betegíti meg gyermekeinket, az iskoláinkat és közösségeinket. Olyan csoportról van szó, mely nem ködösít, nem beszél mellé, kimondja a dolgokat pont úgy, ahogy vannak. Remélem, minden szülőnek folytatólagosan lesz lehetősége arra, hogy a CCHR kimagaslóan mai, valós adataival megismerkedjék. Remélem, hogy a CCHR nagyszerű tanácsait minden szülő és tanár megszívleli. Ne hagyjuk, hogy az ártalmas pszichiátriai diagnózisok, kezelések és drogok újabb gyermekek életét, újabb gyermekek jövőjét rombolják le!” 

judith zaffiriniJUDITH ZAFFIRINI szenátor Texas állam szenátora, 1994: 

Nagyra értékelem a CCHR támogatását és vezetését, mellyel nyomozati munkánk során és az alatt a folyamat alatt szolgált, míg elfogadtuk a pszichiátriával kapcsolatos törvények reformját. Ugyanilyen fontosnak tartom folyamatos, termékeny kapcsolatunk jövőbeli folytatását.” 

MIKE MORRISON nyomozó New Beach-i Rendőrség, 1991: 

Szeretném méltatni szervezetük munkásságát, és azon egyénekét, akik segítségemre voltak egy pszichiáter elleni bűnvádi eljárás lefolytatása során... A CCHR kimagasló szinten működött közre és nagy segítségemre volt. Az Önök munkatársai között van néhány nagyon kivételes ember.” 

mike moncriefMIKE MONCRIEF szenátor Texas állam szenátora, 1994: 

Ameddig rendszerünket mohóság hatja át, és amíg fönnáll az a színvonaltalan helyzet, hogy az állami támogatás a rendszer számára többet ér, mint az egészségügyi szolgáltatás minősége, addig ki vagyunk téve annak, hogy hasznot húznak belőlünk. Gratulálok a Bizottságnak… őszinte köszönetemet tolmácsolom azért, hogy kinyilvánították elismerésüket, holott alapvetően csak azt tettem, amit ésszerű indokok alapján helyesnek tartottam.” 

LUCY JOHNSTON brit újságíró, 2001: 

A CCHR azokért az emberekért küzd, akik társadalmunkban a legkevésbé kapják meg a nekik járó intézményes jogokat, akiknek nincs szavuk, és akik nem képesek arra, hogy saját érdekükben harcoljanak... A CCHR sikerrel folytatja ezt a harcot, és képes a visszaélések megakadályozására… Munkám nagyrészt összehangolt erőfeszítésekből állt, melyben kampányt folytatók és szószólók – mint pl. a CCHR –, valamint az áldozatok vettek részt… Ha együttműködünk, eljön majd a nap, amikor emberi jogi visszaélések többé már nem történnek.” 

patti johnsonPATTI JOHNSON a Colarado-i Állami Oktatási Testület tagja, 2000 

(A Testület 1999-ben példaértékű határozatot fogadott el, mely az osztályteremben mutatkozó viselkedési és tanulási problémák esetében a pszichiátriai drogok alkalmazása helyett az oktatási megoldásokat szorgalmazza):
Életbevágóak azok a törekvések, melyeket a CCHR-hoz hasonlatos szervezetek folytatnak, ha sikert akarunk elérni azon a téren, hogy iskoláink újra a tanulás színterévé váljanak. Ezt csakis úgy érhetjük el, hogy a működésképtelen pszichiátriai és pszichológiai tanterveket és kérdőíveket eltávolítjuk, és megfelelő tanári munka révén lehetővé tesszük a gyermekeink számára, hogy a bennük rejlő képességek hasznosításával megfelelő szintű teljesítményt nyújtsanak az iskolában és céljaikat elérjék. Ismételten köszönetet nyilvánítok a CCHR-nak. Az Önök odaadása és segítsége nélkül a Coloradói Határozat soha nem születhetett volna meg.” 

SIMON WIESENTHAL nemzetközi hírű náciüldöző, 1979: 

Teljes szívemből méltányolom a [CCHR] tervét, hogy nyilvánosan megvitassák és aktívan föllépjenek az emberi jogsértések ellen, melyeket a pszichiátria követ el… a mi időnkben szintúgy elvitték és élve sírba tették azokat, akik nem tetszettek. Fontos, hogy ezekre [a visszaélésekre] rámutassanak, és minden lehetségest meg kell tenni az efféle bűntettek megakadályozására.” 

margaret hagenMARGARET HAGEN, Ph.D. a Bostoni Egyetem pszichológia professzora, 1998:

(A Whores of the Court: The Fraud of Psychiatric Testimony and The Rape of American Justice (Bírósági cédák – A pszichiátriai tanúvallomások csalárdsága és az amerikai igazságszolgáltatás megerőszakolása) c. bestseller szerzője)
A CCHR évről évre segít mindenütt az embereknek abban, hogy a status quo-ra jobban ránézzenek, hogy újra átgondolják, mi is az az úgynevezett bölcsesség, és esetről esetre segítenek megakadályozni az emberiségellenes törvénytelenségeket, amelyeket a modern pszichológiai tudomány nevében követnek el.” 

BIJEDIC MUSTAFA nagykövet, Bosznia-Hercegovina állandó ENSZ küldöttsége, 1994: 

E háborúban egyetlen fegyverünk az igazság, és [a CCHR] sokat segített nekünk azzal, hogy előásta a bizonyítékokat és információkat tett közzé az összes lehetséges nemzetközi vonalon arról, hogy mi is folyik Bosznia-Hercegovinában.” 

fred baughmanIFJ. DR. FRED BAUGHMAN kaliforniai gyermek-neurológus, 1996: 

A gyermekek ellen elkövetett bűnök – az, hogy írástudatlanok maradnak és műveletlenek – bűntények. Osztom a felháborodásukat és boldog vagyok, hogy a CCHR szövetségese lehetek abban, hogy megkíséreljük az épelméjűséget az oktatási rendszerbe és gyermekeink kezelésébe visszahozni.” 

LEV LEVINSON titkár, Oroszország Elnöke Politikai Tanácsadó Testület Emberi Jogi Kamara, 1997: 

Hálásak vagyunk [a CCHR-nak], hogy az oroszországi problémáknak szenteli figyelmét, és reméljük, hogy nem maradunk egyedül küzdelmünkben, melyet az ember szabadságáért: a gondolkodás szabadságáért és az egyéni gondolkodásmódért folytatunk.” 

christine hahnCHRISTINE HAHN kanadai oknyomozó újságíró, 1999

(Cikksorozatáért, mellyel a Tangram nevű texasi létesítményben folytatott pszichiátriai csalást leleplezte, megkapta a Kanadai Közösségi Újságszövetség 1999-es Kiváló Riporter-kezdeményezés díját):
A visszaélésszintű korlátozás kérdése a média érdeklődésének a homlokterébe került, hála a CCHR munkatársai kitartásának – ők bármely újságíró számára a legjobb partnernek bizonyulnának. Őszintén vallom, hogy a gonosz elburjánzik ott, ahol a jó emberek tétlenkednek. Szeretném megköszönni a CCHR-nak, hogy nem hagyják a gonoszt elburjánzani.” 

BRUCE GARBERDING a washingtoni Védelmezői és Pártfogói Rendszer igazgatója, 1988: 

Nagyon nagyra tartjuk a [CCHR] erőfeszítéseit, melyekkel – a különféle nyilvános fórumok és a média bevonásával – a nyilvánosságot olyan kényes kérdésekben tájékoztatta, mint például a pszichiátriai drogvisszaéléses kezelések, az elektrosokk-terápia és a pszichosebészet.” 

steinkeCAROLYN STEINKE a Közoktatásba Bevont Szülők (Parents Involved in Education – P.I.E.) alapítója, 1996: 

Nagyon büszke vagyok, hogy az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért tagjaival vállvetve küzdhetek. Hiszen hadat viselünk – néma háború folyik. Az amerikai állampolgárok 99,9%-a még csak nem is tudja, hogy háború van. Az apák és anyák nem tudják, mi zajlik a tantermekben… A CCHR olyan szervezet, amely éppen annyira jó, mint amennyire a tagjait alkotó egyének azok. És azok az egyének, akik beléptek az életembe, eltökéltséget, tisztességet és önfeláldozást, valamint alázatot mutatnak ott, ahol mások dühvel szoktak reagálni…” 

PETER DUNCAN Dél-Ausztrália egészségügyi minisztere, 1979: 

Úgy találom, hogy kampányában a CCHR őszinte érdeklődést és elkötelezettséget tanúsít aziránt, hogy a mentális betegek alapvető emberi jogait gyarapítsa… Olyan területen, melyet sokan mellőznek, az ő törődésük az egyes páciensekkel őszinte humanitárius törekvést tükröz, amiért ezúton mondok köszönetet.” 

shellySHELLY USCINSKI a New Hampshire-i Iskolaszék korábbi tagja, 1997: 

Szó szerint órák százait töltöttem azzal, hogy sok-sok könyvet elolvastam, melyek a mai közoktatás állapotáról szólnak. Nehéz volt az összes gondolatot, mikre mindezen könyvekben leltem, kifejeznem mindenki számára, akivel kapcsolatba kerültem. Eszközre volt szükségem, amellyel – egyszerű, tömör és tényszerű formában – a lehetséges szövetségeseket oktathatom. A CCHR megadta ezt az eszközt… A CCHR segédletével ebben a térségben emberek ezrei szereztek tudomást arról, hogy gyermekeinkkel mi történik… Kérem, folytassák tovább tevékenységüket…!” 

PATRICK GRIFFIN ausztrál ügyvéd, 1994: 

A Chelmsford-dal összefüggő CCHR kampány és a parlamenti vizsgálóbizottság kieszközlése országunk történelmének legkitartóbb és legalaposabb leleplezése, oknyomozó tájékoztató munkája és közérdekű tevékenysége volt, melyhez foghatót még nem láttunk.”

Friss hírek

Thumbnail Mozifilmbe illő fondorlattal záratta be idős édesapját a pszichiátriára egy nő, hogy szert tegyen vagyonára és jövedelmére. Lánya még háziorvost is átejtette, hogy tervét véghez vigye, a...
Thumbnail Egy Csongrád megyei férfit akarata ellenére tartottak egy pszichiátriai otthonban, mialatt hivatásos gondnoka, akinek a férfi pénzügyeit kellett volna kezelnie, tetemes tartozást halmozott fel az...
Thumbnail Szeptemberben újra indul a tanév, azokra a gyerekekre pedig, akik nem férnek bele a „normális” kategóriába – például nem tudnak 45 percen át egy helyben ülni és csendben lenni – ismét pszichiátriai szerek...
More inFriss hírek  

Állások Magyarországon

Állások Magyarországon

Állások Magyarországon