410416 PD37GK 117 freepikOktóber 10-én, a lelki egészség világnapján újra nagyobb figyelem kerül a mentális egészség fontosságára. A világnap egyben arra is emlékeztet, hogy a mentális egészség „hivatalos” képviselője, a pszichiátria mennyire nem képes a lelki egészség megőrzésére vagy helyreállítására. Miközben a pszichiátriai szerek forgalma emelkedik, a mentális nehézségekkel diagnosztizált emberek száma szintén nem a kedvező irányba tart.

Senki nem vitathatja a társadalom és az emberek lelki egészségének fontosságát – talán ezért is olyan tragikus, hogy a mentális egészségügy jelenleg olyan kezekben van, amelyek nem képesek a mentális egészség megteremtésére. A pszichiátria régóta a terület szakértőjének hangoztatja magát, miközben vezető pszichiáterek nyilatkoznak a mentális betegségek szinte „járványszerű terjedéséről” és az ezek megfékezéséhez szükséges pénzek és eszközök mielőbbi biztosításának fontosságáról. „A pszichiátriai betegségek egyre gyakoribbá válnak, a 21. század a pszichiátriai betegségek évszázada lesz” – ilyen és hasonló riasztó nyilatkozatok jelennek meg a médiában, az ijesztő adatok pedig rendszerint arra sarkallják a kormányokat és a döntéshozókat, hogy mielőbb biztosítsák a pszichiáterek által kért erőforrásokat.

Pedig nem nehéz látni, hogy a pszichiátriai kezelések és programok nem a mentális egészség felé vezető utat jelentik – sőt, sokszor tragédiába torkollnak.

Igen éles kontrasztot láthatunk, ha példának okáért megnézzük az antidepresszánsok eladási mutatóit az elmúlt 10 évre visszamenőleg, szembeállítva a WHO állásfoglalásával, miszerint a depresszió a munkaképtelenség vezető oka az egész világon. Magyarországon az említett időszakban az antidepresszánsok forgalma 26 ezer ápolási napnak megfelelő mennyiséggel emelkedett, amely 27%-os emelkedést és becsülhetően több mint 100 ezer új, antidepresszánst szedő beteget jelent. Szintén nem elhanyagolható adat, hogy csak az antidepresszánsok a tavalyi évben meghaladták a 8 milliárd forintnak megfelelő bevételt, a pszichiátriai szerek pedig összességében megközelítették a 40 milliárdot. Az előbb bemutatott tendencia a világ többi részén is egyértelműen megfigyelhető, ezzel szemben sehol sem látni olyan mutatókat, melyek a depressziós betegek számának csökkenését bizonygatnák. Ebből is látszik, hogy aligha tekinthetőek a pszichiátriai szerek hatékony kezelésnek.

A mentális zavarok kezelésére szorgalmazott pszichiátriai megoldások döntő többségben nem állnak másból, mint tudatmódosító szerek alkalmazásából. Ezek elnyomják ugyan az egyén vagy a környezete számára kellemetlen mentális tüneteket, ám ennek szinte semmi köze nincs ahhoz a mentális egészséghez, amiről ez a világnap szól. A mentális egészségügyi kezeléseket annak alapján szükséges megítélni, hogy milyen mértékben javítják és erősítik az egyént, felelősségérzetét és mentális jóllétét. Mindehhez napjaink gyógyszerközpontú pszichiátriai kezeléseinek semmi köze. Akármennyire is fontos a társadalom és a benne élő egyének mentális egészsége, úgy tűnik, hogy a mai pszichiátriai programokkal, módszerekkel ez nem megvalósítható. Olyan programoknak kellene támogatást nyújtani, amelyek valóban az emberek lelki egészségét szolgálják.

 

Fotó: Designed by Freepik