A gyermekek jogainak világnapján – Van-e joguk a mai gyerekeknek arra, hogy gyerekek legyenek?

Gyermekeink jogait ma már nem a nyilvánvaló jogsértések fenyegetik. Sokkal gyakrabban esnek áldozatul olyan jogtiprásnak, amit segítségnek álcáznak – és erre szomorú példával szolgálnak azok a gyerekek, akiknek tudatmódosító pszichiátriai szereket kell szedniük tanulási vagy viselkedési nehézségekre hivatkozva, akár akaratuk ellenére. Erre az aggasztó jelenségre hívja fel a figyelmet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért nevű civil szervezet a gyermekek jogainak világnapja kapcsán.

November 20-án lesz éppen 30 éve, hogy Magyarország is törvénybe iktatta az ENSZ által elfogadott Gyermekek jogairól szóló egyezményt. Alaptörvényünk ennek megfelelően ki is mondja: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” Bízhatnánk abban, hogy hazánkban mindenhol ennek szellemében oktatjuk és neveljük a jövő generációját – a gyakorlatban sajnos még van mit tenni, hogy ez így legyen.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány egy igen elszomorító jelenségre hívja fel a figyelmet, amellyel kapcsolatban egy átfogó ismeretterjesztő kiadványt is publikált. Hazánkban, ahogyan a világ legtöbb országában is, gyakran pszichiátriai diagnózisokkal bélyegzik meg a túl aktív gyerekeket, akik nem felelnek meg a modern oktatási rendszer elvárásainak. Míg egy felnőtt eldöntheti, hogy orvoshoz fordul-e panaszaival, illetve használ-e tudatmódosító szereket saját érzéseinek és viselkedésének „normalizálására”, addig egy gyermeknek ez a döntés hivatalosan nem adatik meg.

Magyarországon is ezrével találunk gyermekeket biztonságosnak nem nevezhető, függőséget okozó pszichiátriai szerek hatása alatt ülni az iskolapadokban – mindez egy olyan pszichiátriai diagnózis miatt (pl. “hiperaktivitás”, “figyelemzavar”), melyet soha nem igazoltak tényleges orvosi eszközökkel. Ezáltal pedig éppen attól fosztják meg őket, melyre alaptörvényünk szerint gyermekként joguk volna: a „megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéstől”.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány minden fontos információt összegyűjtött a hiperaktivitás és figyelemzavar témaköréről, amelyek az orvosi rendelőkben jellemzően nem hangzanak el. A kiadvány ingyenesen letölthető INNEN, illetve nyomtatott formában is igényelhető az info@emberijogok.hu email címen.